Indland // kultur

01. november 2019 10:37

Maya Johannsen

Jesper Fisker, administrerende direktør, Kræftens Bekæmpelse

Jesper Fisker, administrerende direktør, Kræftens Bekæmpelse

Ambitiøs kræftplan sikrer fremskridt for kræftpatienterne

Der er positive takter i Sundheds- og Ældreministeriets status for fremdriften i Kræftplan IV. Men der skal sættes ind med alle midler, hvis målet om en røgfri generation i 2030 skal nås.

Indland 01. november 2019 10:37

Maya Johannsen

Jesper Fisker, administrerende direktør, Kræftens Bekæmpelse

Jesper Fisker, administrerende direktør, Kræftens Bekæmpelse

Det glædeligt, at ministeriet nu kan fortælle, at alle 16 initiativer i Kræftplan IV er sat i gang, og at langt de fleste forløber, som de skal, siger Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Kræftplanerne har forbedret forholdene på kræftområdet ganske betydeligt, siden den første kræftplan blev vedtaget for knap tyve år siden. Kombinationen af vedvarende politisk fokus, konkrete mål og initiativer samt øgede bevillinger har ganske enkelt revolutioneret kræftområdet, så det er vigtigt at holde fast, siger Jesper Fisker.

Overlevelsen halter efter
Hovedmålet i Kræftplan IV er, at kræftoverlevelsen i Danmark senest i 2025 skal op på niveau med det bedste af de nordiske lande, og at mindst 3 ud af 4 kræftpatienter overlever en kræftsygdom.

Der er sket en markant fremgang i kræftoverlevelsen i Danmark. Men vi halter stadig efter de øvrige nordiske lande. Danmark ligger 9 procentpoint under Sverige for mænd og 3 for kvinder. Det viser de nyeste tal fra 2016.

Det er glædeligt, at overlevelsen er steget. Men vi er et pænt stykke fra målet, og det er jo ovenikøbet et bevægeligt mål. Også Sverige og Norge arbejder på at øge overlevelsen, siger Jesper Fisker.

Deltagelsen i screening falder
Jo tidligere kræftpatienter kommer i behandling, des større er mulighederne for et godt behandlingsresultat.

Ministeriet noterer, at regionerne har politisk og administrativt fokus på udredningen. Og at der foregår en række initiativer, der skal forbedre den tidlige opsporing af kræft.

Desværre er deltagelsen i screeningsprogrammerne for livmoderhalskræft og tarmkræft faldende. Det er fint, at ministeriet overvåger området. Men vi savner flere og mere konkrete bud på, hvordan vi får flere til at deltage, siger Jesper Fisker.

Knaster i samarbejdet
For at forbedre den tidlige opsporing af kræft har alle regioner givet de praktiserende læger mulighed for at henvise patienter, som de mistænker for mulig kræft, direkte til scanning på et hospital. Ministeriet citerer Danske Regioner for, at der som følge af det bliver foretaget flere scanninger.

Desværre viser en undersøgelse fra VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, at denne ordning ikke fungerer i praksis mange steder i landet. Der er store uenigheder og problemer i kommunikationen mellem de praktiserende læger og lægerne på hospitalerne. Vi håber, at disse problemer bliver løst, selvom de ikke er nævnt i ministeriets status, siger Jesper Fisker.

Sidste udkald
Det andet hovedmål i Kræftplan IV er målet om en røgfri generation i 2030.

Det går desværre den forkerte vej. Der er flere unge, der ryger. Hvis vi overhovedet skal komme i nærheden af at nå målet, så skal de igangværende politiske forhandlinger munde ud i en prisforhøjelse på cigaretter til en pris på mindst 60 kroner efterfulgt af yderligere prisstigninger. Derudover handler det om tobak under disken, neutrale pakker og røgfri skoletid på alle uddannelser. Det er absolut sidste udkald, slutter Jesper Fisker.

Kommentarer

Login eller opret en bruger for at kommentere