Handelsbetingelser

Betingelser ved køb af varer og værdibeviser
Senest opdateret tirsdag d. 9. juli 2019

Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på varer, ydelser og lignende (deals) købt fra www.sydjyske.dk, der ejes af SYDJYSKE IVS, Jyllandsgade 30, 6400 Sønderborg, CVR DK35655840. På www.sydjyske.dk kan du blandt andet som kunde købe værdibeviser til varer og tjenesteydelser fra vore mange samarbejdspartnere/udbydere, nogle af varerne kommer direkte fra eget lager.

Du skal være mindst 18 år for at handle på hjemmesiden, medmindre andet er angivet ved bestilling. Ved bestilling af varer på vores hjemmeside bekræfter du, at du er 18 år eller derover. Derudover accepterer du samtlige vores betingelser og cookie- og privatlivspolitik.

Det er samarbejdspartneren, og ikke SYDJYSKE, der leverer de varer eller tjenesteydelser, som et af SYDJYSKEs samarbejdspartneres udstedt værdibevis eller ordrebekræftelse (kvittering) giver adgang til. SYDJYSKE er således at regne for et annoncemedie, der alene formidler kontakt mellem dig som forbruger og samarbejdspartneren/ leverandøren. I nogle tilfælde vil varerne kommer direkte fra eget lager.

SYDJYSKE gør opmærksom på, at du efter reglerne i lov om betalingstjenester og elektroniske penge har indsigelsesret med henblik på at standse eller tilbageføre betalingstransaktioner.

1. Bestilling

Bestilling foretages online via www.sydjyske.dk og kan ikke ske ved telefonisk henvendelse.

Ved bestilling anvendes allerede indtastede for- og efternavn, e-mailadresse og telefonnummer, pakkeshop vælges ved bestilling, kortoplysninger angives og behandles i henhold til vores privatlivspolitik.

Har du gennem SYDJYSKE købt et værdibevis til en af vores samarbejdspartnere, vil værdibeviset, når købet er gennemført, være muligt at downloade direkte under din ordreoversigt. Værdibeviset uploades manuelt af en medarbejder, hvorefter du kan downloade beviset til fremvisning. Værdibeviset kan udskrives og kan indløses hos den relevante samarbejdspartner.

Som køber er det dit ansvar at tjekke og kontrollerer, at bestillingen er korrekt inden køb af produktet, ydelsen eller varen. Hvis ikke, skal du hurtigst muligt rette henvendelse til kundeserviceteamet enten pr. e-mail eller telefon, så din ordre bliver korrekt udført.

Kontaktoplysninger og praktiske informationer fremgår i afsnitten under: "Kundeservice".

2. Betaling og sikkerhed

Betalingen trækkes straks på dit betalingskort efter endt handel, bestillinger behandles straks efter købet på almindelige hverdage. Købet via www.sydjyske.dk er først gennemført, hvis og når det lykkes os at registrere betalingen. Skulle betalingen ikke lykkes ved første forsøg (fx fordi de angivne kortoplysninger ikke eksisterer, kortet ikke har dækning, kreditkortnummeret er forkert eller kortet har nået kreditgrænsen), gennemføres købet ikke.

Priserne via www.sydjyske.dk er fastsat i overensstemmelse med samarbejdspartneren, eller sælger/leverandør med udgangspunkt i vejledende udsalgspris.

Alle anførte priser er vejledende dagspriser inkl. 25% moms, afgifter og told. Vi har ingen prismatch, da vi udelukkende fungerer som et dealsite for eksisterende abonnenter.

Når din betaling er gennemført, modtager du, som nævnt ovenfor, en kvittering pr. e-mail for købet. Denne e-mail er din kvittering og dit bevis for, at din ordre og betaling er gennemført. Det er ikke muligt at betale via faktura eller lignende betalingsmetode.

Ved betaling hos SYDJYSKE, anvendes Reepay og Clearhaus i forbindelse med køb af varer og betaling med kreditkort. Såvel Reepay og Clearhaus som SYDJYSKEs internethandel er godkendt.

Du kan benytte VISA, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Debit og MobilePay.

3. Levering

Vi leverer normalt pakker fra dag til dag, alle ugens hverdage.

Hvis din levering er forsinket eller fejlleveret, skal du kontakte os straks på telefon eller e-mail for afklaring. Alle vores afsendte pakker har pakkesporing, så vi kan spore pakken og dens vej mod din adresse.

3.1 Indløsning af værdibeviser ved samarbejdspartnere

Vores samarbejdspartnerne kan i nogle tilfælde være nødsaget til at begrænse adgang til en given vare eller tjenesteydelse. Det kan fx ske i bestemte perioder med begrundelse i ledig kapacitet eller lignende. Samarbejdspartneren kan også i enkelte tilfælde melde udsolgt på bestemte datoer, hvorfor man må vælge anderledes. Vi anbefaler, at man hurtigst muligt indløser eller reserverer den ønskede dato ved samarbejdspartneren efter endt køb.

4. Force Majeure

Hverken SYDJYSKE eller samarbejdsparteren er ansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til aftalen, hvis den manglende opfyldelse af handlen skyldes force majeure eller tvingende omstændigheder, og parterne ikke ved aftalens underskrift burde have taget hindringen i betragtning eller senere kunne have undgået den.

5. Fortrydelsesret

Du har altid 14 dages fortrydelsesret i henhold til dansk lovgivning, når du handler på internettet.

Gør du brug af fortrydelsesretten er det vigtigt, at du oplyser dit navn, e-mail, telefonnummer, ordrenummer og eventuelt dit kontonummer ved os, så vi har mulighed for at identificere dig. Kontakt os på telefon eller e-mail, når du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten.

Fortryder du dit køb, skal du inden fortrydelsesfristens udløb give os meddelelse om, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du skal sende din vare retur til os inden for 14 dage efter, du har givet meddelelse til os om, at du ønsker at benytte fortrydelsesretten. Vi anbefaler, at man benytter track and trace ved returneringer, så du kan dokumentere afsendelse og modtagelse. Det er vigtigt, at du modtager en kvittering fra forsendelsesstedet om, at du har tilbagesendt pakken inden for de 14 dage.Varen skal altid tilbageleveres uåbnet og i original emballage.

Vi kontrollerer i forbindelse med fortrydelse, at returneringen lever op til betingelserne ovenfor, og herefter tilbagebetales værdien af det købte til dig. Vi tilbagebetaler altid direkte til de anvendte betalingskort, du kan derfor ikke få beløbet udbetalt kontant eller lignende. Værdien er den pris, du betalte for varen, ekslusiv leveringsomkostninger og administrationsgebyr. Dette gælder, uanset om varen er faldet eller steget i pris siden din bestilling. Hvis varen er faldet eller streget i pris, vil du altid få tilbagebetalt det beløb, du betalte for varen.

Det er ikke muligt at fortryde et køb, efter at et værdibevis til en tjenesteydelse er blevet indløst.

Ønsker du at benytte fortrydelsesretten, betaler du selv eventuelle returneringsomkostninger.

Er du utilfreds med vores vurdering af din reklamationssag, kan du indgive en klage til Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsensvej 35, 2500 Valby (www.forbrug.dk).

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Klage indgives via – www.ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse for orientering.

Værdiforringelse

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, kan det betyde, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

6. Værdibeviser

Gyldighedsperioden for dit gavekort/værdibevis er som udgangspunkt angivet på beviset. Hvis ikke der er angivet noget på gavekortet/beviset, er gyldighedsperioden 3 år fra udstedelsen. Hvis du har købt et værdibevis, som vedrører en vare, der kun udbydes af vores samarbejdspartner i en begrænset periode, på en bestemt dato el. lign. (f.eks. et arrangement/event), vil værdibevisets gyldighed automatisk være begrænset hertil.

Vi er ikke forpligtet til at udbetale erstatning for et eventuelt tab, du måtte lide som følge af:

  1. at værdibeviset ikke er blevet indløst af kunden selv eller samarbejdspartneren
  2. at varen eller tjenesteydelsen ikke svarede til dine forventninger
  3. samarbejdspartnerens konkurs, lukning eller ophør
  4. andre forhold der berører den tjenesteydelse eller vare, som værdibeviset vedrører

8. Ansvarsbegrænsning og eventuelle forbehold

Vi forbeholder os retten til at ændre nærværende betingelser til enhver tid.
Handelsbetingelserne vil altid være tilgængelige og opdateret på www.sydjyske.dk.

Vi fraskriver sig ethvert ansvar for de varer eller tjenesteydelser, som leveres fra samarbejdspartnerne i forbindelse med indløsningen af værdibeviset eller levering af varer. Den vare eller tjenesteydelse, som dit værdibevis eller kvittering giver adgang til, leveres af samarbejdspartneren, hvorfor vi ikke er ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i forbindelse med samarbejdspartnernes levering af varen eller tjenesteydelsen, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning. Erstatningskrav skal rettes direkte mod samarbejdspartneren, hvis du er i tvivl kan kundeserviceteamet altid hjælpe dig videre med information.

Vi bestræber os på, at vores digitale platform er tilgængelig døgnet rundt, men vi kan ikke garanterer for tjenestens oppetid. Vi kan således ikke drages til ansvar for eventuelle følger pga. brug af vores tjeneste af nogen form.

Du er selv ansvarlig for det tekniske udstyr og software, som kræves for at kunne benytte hjemmesiderne, fx internetadgang, internetbrowser, e-mail m.v.

9. Lovvalg og tvister

Såfremt der måtte være tvist vil ovenstående vilkår gøre sig gældende, tvister skal afgøres ved de danske domstole efter dansk lov.

11. Selskabsinformation

SYDJYSKE IVS
Jyllandsgade 30
6400 Sønderborg
CVR DK35655840

12. Kontaktinformationer

Kundeserviceteamet kan træffes via e-mail eller telefon.

Mailadresse: kundeservice@sydjyske.dk
Telefon: (+45) 52 11 91 00