Abonnementsvilkår

Abonnementsvilkår ved brug af vores digitale platform
Senest opdateret tirsdag d. 9. juli 2019

Abonnementsvilkår

1.1 Aftaleindgåelse

Når du indgår en aftale om et abonnement via www.sydjyske.dk, indgår du en aftale med SYDJYSKE IVS, Jyllandsgade 30, 6400 Sønderborg (CVR DK35655840). Ved indgåelse af aftale om abonnement vil du umiddelbart efter tilmelding modtage en kvittering via e-mail, som du bør opbevare, da det er kvitteringen for dit køb.

Alle kontrakter og aftaler indgås på dansk og er underlagt dansk ret.

1.2 Generelle abonnementsvilkår

SYDJYSKE har til enhver tid ret til at ændre nærværende abonnementsvilkår og handelsbetingelser. Såfremt der måtte ske væsentlige ændringer med direkte betydning for brugeren/køber, skal der ske varsling om ændringer med mindst en måneds varsel inden ikrafttrædelsen.

Såfremt man ønsker fremsendelse af abonnementsvilkårene, kan det ske via e-mail ved kontakt til vores kundecenter via telefon. Abonnementsvilkårene er tilgængelige via www.sydjyske.dk.

1.3 Løbende abonnement

Et abonnement er fortløbende og fortsætter, indtil det opsiges telefonisk (se punkt 1.11).
Ved udløb af abonnementsperiode forlænges abonnementet automatisk med en periode svarende til den foregående, medmindre andet er nævnt ved købets gennemførsel. Tilbudsperioder kan ikke forlænges til den givne pris, men vil automatisk blive konverteret til normal abonnementspris.

1.4 Login

I forbindelse med køb af et abonnement ved SYDJYSKE, er det nødvendigt for dens virke at der tilknyttes en konto med tilhørende login.

1.5 Persondata

Vi behandler og registrerer altid dine oplysninger fortroligt og krypteret, oplysninger videregives ikke til tredjepart. Oplysninger, du afgiver, når du køber et abonnement hos SYDJYSKE eller opretter en profil, registreres og behandles fortroligt af SYDJYSKE og dens personale. Personoplysninger indsamles i forbindelse med gennemførelse af køb og brug af vores tjeneste.

1.6 Ophavsret

Ophavsretten til materiale via www.sydjyske.dk tilhører SYDJYSKE. Det er således tilladt at citere enkelte afsnit, når man samtidig henviser og linker direkte til artiklen.

Det er ikke tilladt at kopiere, distribuere eller på anden måde videreudnytte materiale fra SYDJYSKE uden forudgående skriftlig aftale herom. Videreformidling omfatter alle medier, en skriftlig aftale skal indgås særskilt med den kommercielle afdeling ved SYDJYSKE.

1.7 Ansvarsfraskrivelse

Vi kan hverken ansvarlig for fejl eller mangler ved købte produkter, herunder også fejl i data m.v.
SYDJYSKE kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, driftstab eller andre direkte eller indirekte tab.

Købelovens ufravigelige mangelregler jf. købelovens forbrugerkøb gør sig til enhver tid gældende.

1.8 Betaling

Abonnementet betales forud og aktiveres automatisk ved betaling. Ved manglende betaling kontaktes kunden via e-mail med information, såfremt beløbet for abonnementet ikke efterfølgende kan trækkes vil kunden blive kontaktet enten på e-mail eller telefon.

Hvis betalingen udebliver lukkes abonnementet og tjenesten ned. Kontoen vil fortsat være aktiv som et nul-abonnement uden månedlig betaling, dermed vil eventuelle betalingstjenester blive deaktiveret.

1.9 Spærring

Som bruger af SYDJYSKEs digitale tjenester er du forpligtet til at udvise hensyn over for andre brugere. Oplysninger og informationer, du afgiver ved brug af dit abonnement, din profil eller indlæg m.v., må ikke være racistiske, injurierende, skrevet i en grov tone eller på anden vis være stødende eller krænkende.

Vi forbeholder os retten til, men er ikke forpligtet til at redigere og fjerne indhold, der ikke overholder retningslinjerne, uden returnering af betaling for abonnementet.

1.10 Fortrydelsesret

Abonnementet er omfattet af fortrydelsesretten på 14 dage jf. lov. Fristen regnes fra købsdatoen.

Hvis abonnementet er taget i brug eller anvendt, gælder fristen dog ikke længere. Hvis du er i tvivl, kan du altid kontakte vores kundecenter telefonisk eller via e-mail.

Såfremt du har fortrudt købet, kan du kontakte os telefonisk eller via e-mail på jura@sydjyske.dk.

1.11 Opsigelse

Abonnementet kan opsiges straks efter indgåelse af aftale om købsabonnement. Abonnementet vil være aktivt frem til dets udløb og deaktiveres herefter.

Abonnementet er tilknyttet et personligt login, abonnementet konverteres automatisk til et nul-abonnement uden månedlig betaling. Såfremt man ønsker lukning/sletning af ens login, kan man kontakte SYDJYSKE telefonisk på 52 11 91 00.

1.12 Tilbudskampagner

Formålet med vores kampagner er at skaffe nye kunder, hvilket skaber grundlag for den eksisterende forretning og dens kommercielle målsætning. Tilbudskampagner bliver kørt fra tid til anden, eller i faste intervaller. Kampagnerne har fordelagtige introduktionspriser som eksempel og vil hovedsageligt henvende sig til nye kunder, der ikke har benyttet sig af lignende tilbud tidligere.